Algemene voorwaarden Facebook actie

16 mei 2018
ONE80Fit

Algemene actievoorwaarden van ONE80fit.nl

 

Facebook actie “win 1 keer per week 55 min personal training voor  3 maanden”

Uit alle reacties wordt één winnaar geloot. De winnaar ontvangt 1 keer per week 55 minuten personal training voor 3 maanden.

ONE80fit behoudt zich het recht voor om de actieperiode te verlengen, te verkorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan ONE80fit om hun namen en/of foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden in het kader van deze actie.

Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd door ONE80fit. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. De prijs kan niet worden geruild of uitbetaald in contanten. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan ONE80fit.nl.

 

Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden.